Viborg set fra øst

Kunstneren til det gamle billede har omkring 1790 siddet på bakken op mod den nuværende landbrugsskole. Det nye foto er fra samme vinkel i vinteren 2016. Selv 225 år senere er flere bygninger stadig at finde.

Du kan finde følgende på hjemmesiden

Nyheder
Indeholder artikler  af aktuelle emner, evt. med fotos.
Billedgalleri
Her finder du fotos af de af Viborgfonden præmierede bygninger samt gamle fotos fra Viborg sammenstillet med nye fra samme sted.
Vedtægter 
Udover foreningens vedtægter er der referat fra sidste generalforsamling.
Links
Indeholder netadresser der bringer dig videre ind i bygningskulturens forunderlige verden.

Kontakt og medlemskab

Under dette punkt i hovedmenuen kan du se, hvordan du kommer i kontakt med foreningen.
Medlemskab kan ligeledes opnås ved at bruge formularen på siden.